REFERENCIE - STAVOINVESTA

Prejsť na obsah

REFERENCIE

o výkonoch inžinierskych činností a technického dozoru stavieb rovnakého alebo podobného charakteru uskutočnených v prechádzajúcich siedmich rokoch.

P.č.

Názov stavby

RN v mil. € s DPH

Stavba zač.
v roku

Stavba ukon.
v roku

Mandant a kontaktná osoba mandanta

1.

Bytový dom Bakossova ul. B.Bystrica

17,420

2007

2009

Arena servis a.s., BA Ing. Piffko-pod.predst.

2.

13 b.j. Nájomný bytový dom a IS Sliač

0,710

2008

2009

Mesto Sliač, Ing. Zlatníková

3.

Gymnázium A.Sládkoviča B.B. - rekonštrukcia

0,262

2009

2009

BBSK, Ing. Gonšenica

4.

Prestavba a prístavba Štátnej opery B.Bystrica

7,635

2008

2009

Štátna opera, Mgr. Rudolf Hromada

5.

Hlavná požiarná stanica Brezno

1,974

2002

2009

KR HaZZ BB, kpt. Ing. Sásik

6.

Polyfunkčný bytový dom Kyjevské nám. B.Bystrica

8,484

2007

2009

Feidias s.r.o. BB, Ing.Melichárková - konateľka

7.

Zimný štadión v Brezne I.et.

9,295

2005

2010

Mesto Brezno, Ing. Demian - primátor

8.

Hlavná požiarná stanica Detva

0,379

2010

2011

KRHaZZ BB, Ing. Ďurovka

9.

Hlavná požiarná stanica Banská Štiavnica

0,448

2010

2011

KRHaZZ BB, Ing. Ďurovka

10.

Krytý bazén Štiavničky BB - rekonštrukcia

9,880

2009

2011

BPM B. Bystrica, Ing. Šabo - konateľ

11.

Rekonštrukcia a nadstavba Daňového riaditeľstva SR

2,5

2010

2011

DR SR BB, Ing. Martišovič

12.

Rekonštrukcia Nám. gen. M.R.Štefánika Brezno

2,6

2011

2012

Mesto Brezno, Ing. Gregorová, ved. odb.

13.

Dom seniorov Sliač

0,73

2011

2012

Mesto Sliač, Ing. Zlatníková

14.

Rekonštrukcia námestia Revitalizácia CMZ Sliač

0,9

2011

2013

Mesto Sliač, Ing. Zlatníková

15.

Horná ul. – Bytové domy č. 814, 83, 85 a 87 obnova-zatepl.

0,96

2012

2013

BPM s.r.o. B. Bystrica, Ing. Šabo, - konateľ

16.

Rekonštrukcia severnej tribúny Zimného štadiónu B.Bystrica

1,8

2014

2014

BPM s.r.o. B. Bystrica, Ing. Šabo, - konateľ

17.

Rekonštrukcia býv. objektu SAV na byty, B.Bystrica

1,9

2014

2014

BPM s.r.o. B. Bystrica, Ing. Šabo, - konateľ

18.

Centrum vzdelávania SAV Smolenice a B.Bystrica

1,76

2013

2014

RNDr. Broska, DrCs

19.

CITY ARENA Trnava - nový štadión A.M. + shopping centrum

62,31

2013

2015

CA-Trnava a.s., Ing.arch. Adamec - preds.predst.

20.

Rekonštrukcia Robotníckeho domu B.Bystrica

1,6

2015

2015

Mesto Banská Bystrica, Ing. Vladimír Zachar

21.

Obytný súbor Moskovská

4,22

2014

2016

Feidias BB , Ing. Melichárková - konateľka

Návrat na obsah