PREDMET ČINNOSTI - STAVOINVESTA

Prejsť na obsah

PREDMET ČINNOSTI

  1. Inžinierska činnosť v stavebníctve a monitoring projektového financovania nehnuteľností stavieb financovaných bankami.
  2. Obchodné súťaže, verejné obstarávanie
  3. Činnosť ekonomických poradcov - spracovanie účtovníctva, miezd a daní
  4. Vypracovanie projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov
  5. Vykonavanie inžinierských, priemyselných, bytových a občianských stavieb
  6. Obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej prevádzky v rozsahu voľnej živnosti

V súčasnosti je predmet činnosti Stavoinvesty zameraný hlavne na inžiniersku činnosť (v štádiu prípravy stavieb, v štádiu ich realizácie, v štádiu záveru prac a výkonu stavebného experta pre bankové úvery), odbornú pomoc pri investorstve, odbornú poradenskú službu v stavebnej investičnej oblasti, zabezpečovanie súťaží, poskytovanie ekonomického poradenstva, účtovných, personálnych a mzdových služieb.

Návrat na obsah